Είναι το σήμα αξίας Electronics προϋπόθεση για τη ρομποτική;

Αυτή είναι μια καλή ερώτηση και συζητήσαμε στην αναπτυξιακή μας ομάδα. Η ηλεκτρονική δεν είναι πιθανό να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρομποτική.


Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες ρομποτικής που έχουν πολλά Black Boxes, αλλά είναι πολύ εύκολο να προγραμματιστούν και να σχεδιαστούν, για παράδειγμα, LEGO Mindstorms και VEX. Στην περίπτωση του LEGO, ένας Πρόσκοπος δεν χρειάζεται να γνωρίζει ηλεκτρονικά.

Ανάλογα με την κατεύθυνση που παίρνουν με το ρομπότ τους, οι Scouts θα μπορούσαν να συμπληρώσουν πολλές από τις απαιτήσεις για το σήμα της ηλεκτρονικής αξίας και θα μπορούσαν να τα κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα.